Pool Scientists


 • Dr. Akhilesh Kumar Yadava
 • Dr. Shamim Ahmad

Women Scientists


 • Dr. (Mrs.) Nivedita Mehrotra
 • Dr. (Mrs.) Sandhya Misra

NPDF


Research Scholars


 • Sri Raj Kumar
 • Ms. Amulya Saxena
 • Ms Rikee Dee
 • Ms Stuti Saxena
 • Sri Lamginsang Thomte
 • Sri Mahboob Alam
 • Sri Masud Kawsar
 • Sri Yogesh Kumar
 • Sri Hidayatullah
 • Sri Mohan Kumar
 • Sri Sarvendra Pratap Singh
 • Sri Yogesh Pal Singh
 • Sri Suyash Gupta
 • Sri Ravi Shankar Maurya
 • Sri Harsh Kumar
 • Ms Richa Rajpal
 • Ms Korobi Saikia
 • Ms. Neha
 • Sri Alok Kumar Mishra
 • Sri. Deveshwar Prakash Mishra
 • Ms Akansha Tyagi
 • Ms Debika Deori
 • Sri Mukesh Kumar Yadav
 • Ms. Nidhi Tomar
 • Sri. Brijesh
 • Ms. Divya Kumari
 • Ms. Ayushi Singh
 • Ms. Sandhya Kumari
 • Ms. Arya Pandey
 • Md. Munazir Chauhan
 • Nazakat Ali
 • Km Deeksha
 • Piyal Halder
 • Mrs. Aparna Dwivedi
 • Prashant Mohan Trivedi
 • Kishor Vasant Katange
 • Gursewak Singh
 • Mohd Ikram
 • Vartika Singh
 • Pushpendra Pandey
 • Mohammad Javed
 • Abhinav Jain
 • Faizan Ahmad Khan
 • Shivansh Saxena
 • Tanveer Warid
 • Kumail Ahmad
 • Anand Rajoriya
 • Mitra Rajak
 • Ayushi Mishra
 • Suraj Kumar
 • Arunaditya Das
 • Amal MS